APIE „ALZIDĄ”

UAB „Alzida” įsteigta 1993 m. Valstybinio bandymų centro laboratorijos bazėje.
1997 m. balandžio mėn. laboratorija buvo akredituota Nacionalinio akreditavimo biuro pagal LST EN 45001 reikalavimus.
Nuo 2002 m. liepos mėn. laboratorija akredituota Nacionalinio akreditavimo biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
2004 m. laboratorija buvo notifikuota patvirtintos kompetencijos srityje pagal Statybos produktų direktyvą (89/106/EEB).

Laboratorija yra savarankiška, finansiškai ir materialiai nepriklausoma nuo gamintojų, statybinių medžiagų tiekėjų ir vartotojų. Laboratorijos veiklą apibrėžia bendrovės įstatai ir nuostatai.

Laboratorijos nešališkumas užtikrinamas tokiomis priemonėmis:

  • laboratorija yra savarankiška uždaroji akcinė bendrovė;
  • laboratorija neturi padalinių, užsiimančių statybinių medžiagų gamyba ir prekyba;
  • laboratorijos darbuotojai nedirba antraeilėse pareigose kitose firmose, susijusiose su statybinių medžiagų gamyba arba prekyba;
  • laboratorija nereklamuoja statybinių medžiagų ir nedalyvauja kitų firmų reklaminėse akcijose bei seminaruose.

ADRESAS ADRESAS KORESPONDENCIJAI
Savanorių pr. 221, Vilnius
Tel. (8 5) 264 75 88
Faksas (8 5) 264 76 81
El. paštas: alzida@alzida.lt
UAB „Alzida“
P. d. 2412
Savanorių pr. 221
02300 Vilnius
© 2010 MultimediaMark